Werkwijze

We maken een plan van aanpak wat uit de volgende stappen bestaat:

Stap 1: Analyse
Solevo komt bij u langs en brengt de huidige stand van zaken in kaart van uw energieverbruik, de kwaliteit van het gebouw en de aanwezige installaties. Daarbij gebruiken we o.a. een infrarood camera en een vochtmeter, waarmee we snel koudebruggen kunnen detecteren. U ontvangt nadien hiervan de analyse, die we met u bespreken.

Stap 2: Keuzematrix
Op basis van de uitslag van de analyse biedt Solevo u een schema aan van de oplossingen, met de benodigde investering en het te verwachten rendement op jaarbasis.

Stap 3: Advies
In de keuzematrix geven we aan voor welke opties u volgens Solevo het beste kunt kiezen. In een bondig adviesrapport leest u achtereenvolgens:

  • De opnamestaat van de woning.
  • Een overzicht van mogelijke maatregelen en bijbehorende kosten.
  • Het te verwachten rendement van uw investering.
  • De conclusie en definitief advies.
Stap 4: Realisatie
De betrokkenheid van Solevo houdt niet op bij het geven van advies. Ook de uitvoering van energiebesparende maatregelen kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. We beschikken over een netwerk van vaste partners en hebben tijdens de uitvoering de leiding over een multidisciplinair team.
Stap 5: Garantie / Nazorg
U krijgt garantie volgens de algemene leveringsvoorwaarden van Solevo en we bieden u de mogelijkheid aan om gebruik te maken van ons service-aanbod.

Terug naar boven