Energiebesparing

Energiebehoud en isolatie

Hoogwaardige isolatie is van groot belang voor het behoud van energie en leidt tot grote besparingen. Solevo beschikt over een warmtebeeldcamera, een inspectiecamera en een professionele vochtmeter waarmee het thermisch gedrag van een gebouw geanalyseerd kan worden.

Met deze apparatuur kan onder meer een koudebrug opgespoord worden.
Voorbeelden van mogelijke verbeteringen van energiebehoud zijn:

Gevel:

 • spouwisolatie
 • koudebrug-onderbreking
 • nieuwe kozijnen en glas
 • isolatie aan de buitenzijde van uw gevel
 • voorzetwanden aan de binnenzijde, voorzien van isolatiemateriaal

Vloer:

 • isolatie van de begane grondvloer
 • vloerverwarming met isolatiepakket
 • isolerende folie in kruipruimte

Dak:

 • nieuwe geïsoleerde dakplaten aanbrengen
 • luchtdicht afwerken van de kapdamdichte isolatie tussen de bestaande gordingen of balklaag aanbrengen

Koudebruggen

Niet alleen isoleren kan een bijdrage leveren aan het energiebehoud. Energie kan ook weglekken via zogenaamde koudebruggen. Men spreekt van een koudebrug wanneer de kou van buiten naar binnen wordt doorgegeven door een slechte thermische isolatie. Ten gevolge hiervan vindt een bovenmatige warmteoverdracht van binnen naar buiten plaats waardoor de binnenzijde van de muur afkoelt. Dit is warmteverlies en kan bovendien vochtproblemen geven. Solevo spoort deze koudebruggen op met behulp van een warmtebeeldcamera.

Vochtbestrijding

Ongewenst vocht kan een pand binnenkomen via een koudebrug of een gevolg zijn van slechte ventilatie. Het gevolg is schimmelvorming en op den duur verrotting. Dat is niet alleen ongunstig voor het behoud van uw pand, maar ook ongunstig voor uw gezondheid.
Solevo spoort eventuele vochtveroorzakers op, en zorgt voor passende maatregelen.

Energieverbruik – Installatie

Naast energiebehoud is het ook van belang om niet te veel energie te verspillen. Wist u dat uw verwarming verantwoordelijk is voor ongeveer 60-70% van het totale energieverbruik? Een oude installatie heeft doorgaans veel meer energie nodig om hetzelfde te bereiken als een nieuwe. In dergelijke gevallen is het verstandig om eens kritisch naar de oude installatie te kijken.

Voorbeelden van verbetering van uw installatie zijn:

Verwarmingstoestel

Het oude CV-toestel heeft vanwege zijn lage rendement van 70%-80% veel gas nodig om de woning te verwarmen. De laatste ontwikkelingen op het gebied van verwarmingstoestellen hebben het rendement veel verbeterd.

Alternatieve oplossingen zijn verder:

 • HR toestel: Een Hoog Rendement toestel kan een rendement van 107% behalen. Het rendement is zelfs meer dan 100%, omdat de condensatiewarmte van de rookgassen ook wordt benut.
 • Warmtepomp met bron: Een warmtepomp maakt gebruik van de (gratis) warmte in de grond en kan in de zomer koelen met grondwater.
 • Lucht-water warmtepomp –combi: De lucht bevat eveneens veel warmte die efficient gewonnen kan worden. Meestal wordt de luchtwarmtepomp uitgevoerd met een cv-ketel om warm tapwater te bereiden en om plotselinge warmtevraag op te kunnen vangen.

Verwarmingsafgifte

De warmte van de CV-ketel kan op verschillende manieren worden afgegeven aan de ruimte. De gekozen methode is van invloed op het energiegebruik in het pand. Oudere woningen maken voornamelijk gebruik van radiatoren via één thermostaat. Deze radiatoren hebben een hoge temperatuur nodig, omdat ze met een relatief klein oppervlak (de radiator) de ruimte moeten verwarmen. Het water komt met een temperatuur van ongeveer 90 graden de radiator in en gaat met ongeveer 70 graden weer terug naar de ketel. Ze gaan dus gepaard met een groot warmteverlies.

Een goed alternatief is zogenaamde lage temperatuurverwarming (LTV), zoals wand-, plafond- of vloerverwarming. Daarbij wordt het water met ongeveer 55-35 graden door het verwarmingscircuit gestuurd. Omdat het water niet zo warm is, heeft het een groter oppervlak nodig om de warmte aan de ruimte af te geven.

Maar ook aan radiatoren kan vaak nog veel worden verbeterd. Door het toepassen van slimme toevoegingen kan een hoger rendement worden behaald. Vraaggestuurde verwarming bijvoorbeeld maakt gebruik van dergelijke slimme technologie. Hierbij wordt in iedere gewenste ruimte een tussenregeling op de radiator toegepast, die centraal door de gebruiker kan worden bestuurd.

Ventilatietechnieken

Het afvoeren van ventilatielucht heeft doorgaans een negatieve invloed op het energieverbruik van de woning. Bij ventilatie wordt immers gebruikte, warme lucht weggezogen. Daardoor daalt de temperatuur en moet deze warmte weer aangevuld worden.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ventilatie zijn zelfregelende ventilatieroosters voor boven uw kozijnen. Deze zorgen ervoor dat er niet overmatig wordt geventileerd. De klep in de roosters slaat dicht wanneer er een te grote druk op komt te staan door te veel wind. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om de warmte uit de ‘oude’ ventilatielucht te halen en af te geven aan de verse lucht, zonder dat deze twee met elkaar worden vermengd.

Terug naar boven