Comfortverbetering

Wooncomfort en leefbaarheid zijn belangrijke agendapunten voor Solevo. Uw woning / pand moet immers niet alleen energiezuinig en efficiënt zijn, maar vooral aangenaam om in te verblijven. In onze adviezen letten we daarom zowel op gezondheid, bruikbaarheid als veiligheid.

Bij comfortverbetering gaat het om de volgende thema’s:

Behaaglijk klimaat en constante temperatuur

Temperatuur en wijze van warmte-afgifte zijn van grote invloed op het comfort van een woning. Over het algemeen wordt verwarming via een groot oppervlak, zoals vloerverwarming, het best gewaardeerd, omdat u daarbij geen straling ervaart.

Optimale luchtkwaliteit

Goede ventilatie is cruciaal voor uw gezondheid. Bij slechte ventilatie blijven er namelijk teveel afvalstoffen in de lucht aanwezig, wat kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid en allergische reacties. Ook de luchtvochtigheid wordt gereguleerd door de mate van ventilatie. Een te hoge of te lage luchtvochtigheid kan veel ongemakken met zich mee brengen.

Ventileren kan op verschillende manieren: op natuurlijke wijze of mechanisch. Bij natuurlijke ventilatie komt verse lucht door roosters de woning in, met als nadeel dat ook de ongewenste temperatuur van de buitenlucht mee naar binnen komt. Dat is te voorkomen met een volledig mechanisch systeem, dat naast het afvoeren van lucht ook een circuit heeft dat verse lucht de woning in laat stromen wij noemen di balansventilatie. Door het toepassen van een zogenaamde warmte-terugwin-unit kan zelfs de warmte uit de afgevoerde lucht over worden gedragen aan de binnenstromende lucht. Dit kan u veel energie besparen bij het warmhouden van uw woning.

Voldoende daglicht

Daglicht is van grote invloed op onze gemoedstoestand. Het geeft ons energie en vitamine D. Een te donkere woning kan dan ook een vermoeiend effect hebben en onze prestaties negatief beïnvloeden.

Solevo kan waar mogelijk ingrepen verrichten om de hoeveelheid daglicht in uw woning te vergroten.

Prettige akoestiek

Geluidshinder kan een storende factor zijn in uw leven. Het kan zich op meerdere manieren manifesteren. Zo kunt u last hebben van een drukke autoweg vlak voor uw woning, maar ook van stemgeluid van de buren. Er zijn meerdere mogelijkheden om geluidhinder te voorkomen, zoals voorzetwanden aan de binnenzijde van de spouwmuur, gevuld met een geluidsabsorberend materiaal of vernieuwing van de beglazing.

Maar ook binnen de woning is het van belang een goede akoestiek te hebben. Het helpt u beter verstaanbaar te zijn voor uw medebewoners.

Bruikbaarheid

Aanpassingen indeling

Een ongemakkelijke indeling van uw woning kan op den duur zorgen voor ergernis of onnodig risico op letsel. Met name wanneer u wat moeilijker ter been bent, kan een goede indeling van uw woning voordelig zijn.

Drempelloos wonen

Drempels en traptreden vormen met name risico’s wanneer u wat moeilijker ter been bent. Solevo kan alle niveauverschillen verwijderen of bijvoorbeeld vervangen door een hellingbaan.

Rolstoelvriendelijk

Rolstoelvriendelijkheid is veel meer dan alleen het verbreden van deuropeningen. Zo kan een traplift nodig zijn of lage wasbakken, beugels op het toilet, lage bediening van lampen en natuurlijk voldoende ruimte om de rolstoel te keren. Wanneer u, of iemand in uw omgeving, plotseling in een rolstoel terecht komt, kan een woning van de een op de andere dag een obstakel worden.

Gebruiksvriendelijk

Wanneer u minder vitaal wordt, kan uw woning door allerlei toepassingen gebruiksvriendelijker worden gemaakt. Zo kunt u baat hebben bij extra beugels in uw douche en toilet. Of wordt het bad vervangen door een inloopdouche. De toiletzitting kan worden verhoogd met een douche wc-bril, waardoor de wc gemakkelijker zit en de hygiëne wordt bevorderd.

Domotica

Soms kan het nodig zijn dat het zonnescherm electrisch op afstand bediend moet worden of dat de gordijnen gesloten of geopend moeten worden. Als sommige handelingen teveel kracht vergen is het handig om dit electrisch te laten uitvoeren. Maar ook de het contact met de buitenwereld kan ermee verbeterd worden. Solevo beschikt over een betrouwbaar systeem dat altijd uitbreidbaar is. Het maakt gebruik van de aanwezige leidingen en kan zowel draadloos als met schakelaars bediend worden.

Veiligheid

Brandveiligheid

Toepassingen voor brandveiligheid beginnen bij het voorkomen van brand. Zo moet u regelmatig de staat van toestellen, zoals de verwarmingsketel, laten controleren. Ook moet u zorgen voor regelmatig onderhoud van de kanalen van een schoorsteen of afzuigkap. Mocht er toch brand ontstaan, dan is het zaak om deze zo snel mogelijk te detecteren. Zijn er bijvoorbeeld genoeg rookmelders in uw woning en hangen ze op de juiste plaats? En als de brand niet direct kan worden geblust, moet u kunnen vertrouwen op een veilige vluchtweg zonder obstakels.

Inbraakveiligheid

Veel oudere woningen zijn nog niet gebouwd volgens de huidige inbraakveilige richtlijnen van de woningwet. U kunt op verschillende manieren uw woning beschermen tegen inbraak. De meeste inbraken beginnen bij de buitendeuren van de woning. Die zijn eenvoudig te voorzien van extra sluitpunten, die het voor een inbreker moeilijker maken om de woning te betreden. Het is ook goed om de beglazing inbraakwerend uit te voeren, hierdoor kan een inbreker niet simpelweg een ruitje intikken. Met een complete alarminstallatie beveiligt u uw gehele woning / pand.

Letselgevaar

Nieuwbouwwoningen moeten tegenwoordig voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en zijn daarom voorzien van veilige materialen en apparatuur. Bij oudere woningen werd hier nog niet zo op gelet Solevo bekijkt uw woning grondig en maakt u opmerkzaam op de risico’s.

Levensloopbestendig wonen

Levensloopbestendige woning is volgens het Kenniscentrum Wonen-Zorg ‘het overkoepelende begrip voor een woning die geschikt is of eenvoudig geschikt is te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners.

De overheid stimuleert dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zelfs als zij hulpbehoevend worden. Levensloopbestendig maken betekent ook dat de woning aangepast wordt aan de veranderende behoeften van de bewoners.

Ook voor u is het van belang dat u tot op hoge leeftijd comfortabel kunt verblijven in woning.

Terug naar boven